Filippenzen 4:8-10 – studie 56


Op 16 april 2019 werd verder gekeken naar de verzen
8 en 9 van Filippenzen 4. Ook daarin is veel dat rijk is

en opbouwt. Naluisteren kan: deel A en deel B