13 mei 2019

‘Alles is uit God?’

Ja, uit die Ene, de enige ware God,
Die onze Vader is. Uit Hem is alles ge-
komen, Hij is de Schepper van het al.
God wil relatie met Zijn schepselen;
daarom schept Hij en maakt Hij een 
(t)huis voor hen. Hemelen en aarde.
Daarom begint de Schrift met de let-
ter B, in Hebreeuws is dat ook: huis
God maakt een woonplaats, en dan 
is het ook twee, cijfer bij de letter B.

‘Opmerkelijk, om over te denken.’

Twee: God en Zijn schepping. En die
schepping bestaat ook uit twee: de
hemelen en de aarde. Zo is heel de
gang in Gods plan, dat tevoren door
Hem bepaald is. Twee, ook te zien in:
God-mens,man-vrouwouders-kinde-
ren
mens-dier, om wat te noemen.
Het is de Ene ware God, en Die heeft 
alles ontworpen. Hij zet schepselen in 
Zijn huis en laat ze via tegenstellingen 
leren. Om ze te brengen tot de grote 
eenheid, als Hij alles in allen is. 

‘Alles is ook uit Hem.’

Aan het einde van Gods plan zijn al
de schepselen bij Hem, aan Zijn hart.
Ze zijn dan teruggekeerd. Thuis geko-
men bij hun oorsprong. Uit liefde ge-
komen, en zij hebben dat tijdens de
eonen geleerd. Onderwijzing gekre-
gen over wat liefde is door de tegen-
stelling: haat. Leren wat vriendschap 
is door vijandigheid, kortom: God on-
derricht ons door contrasten. Dat is 
ook de functie van het door God in-
gezette kwaad, opdat wij als schep-
selen het geweldige goede als zoda-
nig waarderen uit Gods hand.