Pinksteren – wat is het?

Op 9 juni 2019 werd uit Handelingen 2 gesproken
wat Pinksteren is. Israel, Gods volk, viert dat nog
steeds. Destijds, met de discipelen en anderen in
afwachting van de belofte van de Vader, werd het
de vervulling van het oogstfeest. De heilige geest
werd gegeven. Naluisteren: Pinksteren