Onder deze titel is onder ‘Publicaties’
een korte studie geplaatst. Naast
deze en ‘Een rijk mens en Lazarus’
zullen in de nabije toekomst meer
relatief korte studies verschijnen.