10 augustus 2019

‘Wat een genadig God kennen wij.’

Je komt elke keer onder de indruk wan-
neer je Zijn genade op je in laat werken.
Ja, en Psalm 139 overweldigt met Zijn
grootheid, wanneer David zegt:

..mijn dagen, zij waren alle op Uw
boekrol geschreven; die dagen waren

gevormd toen nog niet één van hen
bestond, hoe kostbaar zijn Uw gedach-
ten voor mij, God (EL)! 
                                    
Psalm 139:16,17

Te veel voor ons denken: alle dagen die
een mens leeft staan genoteerd bij God.

‘Alles is bij Hem bekend.’

We zijn het meest gezegend wanneer
alles van Hem ontvangen wordt. En
dat je zelf niets kan doen om iets voor
Hem te verdienen. Alleen zo zal God
alles zijn voor ons. Dat zal bij het einde
van Gods plan ook zo zijn. We zouden
nu al dicht bij dat ideaal willen komen.
Voor ons is dat bij de bazuin en daarna
zo. Voor anderen later; en de rest van
de mensheid zal dat in de voleinding er-
varen. Het lied met God en God alleen
is fijn, want dat spreekt daarvan.

‘Gods keuze is bepaald.’

Mensen hebben het daar wel moeilijk
mee, waarom kiest Hij ons wel uit en
anderen niet? Het gaat om het doel
dat God ermee heeft. God kiest enke-
len om voor anderen tot zegen te zijn.
Uitkiezen is nooit een doel op zichzelf
bij Vader. Het lichaam van Christus
voor de hemelse machten en Israël
voor de volkeren. Het blijft Zijn keuze
in Zijn wijsheid en liefde.