Woord vandaag

12 augustus 2019

‘Hij kiest, wij ontvangen genade.’

Zo zien we vanuit God hoe het zit. Dat
wij geloven en denken zelf voor Jezus
te hebben gekozen is wat anders. Dat
is gezichtsbedrog, in zekere zin. Net zo-
als je ver weg over wateroppervlak en
iets kan zien. Bij helder weer zie je be-
ter wat in de verte ligt. Zo is het met
Zijn woord: hoe minder vertroebeling
(door traditie) hoe beter je uitzicht op
Gods plan. God toont ons wat Hij doet.

‘Ik vind Psalm 139 mooi.’

Wonderlijk hoe David schrijft over de
aanwezigheid van God. Hij is overal.
Je kunt proberen ver weg te reizen,
maar ook daar is Hij door Zijn geest:

waar kan ik Uw geest ontgaan,
waar Uw aanwezigheid ontvluchten?
al klom ik op naar de hemelen,
U bent daar
of legde ik mij neer in het sheol
(onwaarneembare),

U bent daar
                                   Psalm 139:7,8

Je kunt niet aan Zijn liefde ontkomen.

‘Heel fijn, ik ben daar zo blij mee.’

We zijn te allen tijde helemaal in Zijn
genade geborgen. Want veroordeling
is onmogelijk voor hen die in Christus
Jezus zijn (Romeinen 8:1). Weer zo’n
uitspraak die je in verdediging kunt ge-
bruiken als deel van de wapenrusting.
God kiest je uit, dankbaar kun je Zijn
liefdevolle hand in je leven zien. De
raadsels zullen te Zijner tijd opgelost
zijn; God zal op al uw en jouw vragen
antwoord geven. Later zal blijken dat
het door Zijn liefde was, als je de uit-
komst ziet.