Woord vandaag

8 september 2019

‘Uitzicht op Hem.’

Wij verwachten de wegrukking (opna-
me) van de gemeente. Wat daarna op 
aarde gebeurt is voor het Joodse volk 
met name van groot belang. En gelo-
vigen denken soms, dat de profetieën 
van de komst (aanwezigheid) van Chris-
tus al vervuld zijn. Voorbeeld is de ver-
woesting van Jeruzalem in 70 AD door 
de Romeinse generaal Titus. Mensen 
menen, dat de voorzeggingen in Lucas 
21, Mattheüs 24 en Marcus 13 vervuld
zijn. En dus is de grote verdrukking een
gepasseerd station, in hun opinie.

‘Dat is nog toekomst?’

Bij dezelfde omstandigheden gaan de-
zelfde dingen gebeuren. En je kan ver-
schillen zien. Lucas 21 gaat niet over de
gruwel van de verwoesting uit Daniël, 
maar Mattheüs 24 wel. Lucas 21:20-24
vertelt de verwoesting door Titus waar-
bij velen gruwelijk zijn omgebracht. Jo-
den-christenen gingen naar de bergen 
van Judea en naar Petra (Jordanië). In
de eindtijd, na de wegneming van alle
leden van het lichaam van Christus, zal
zich hetzelfde voordoen. 

‘Opnieuw verwoestingen?’

Jeruzalem, de stad die zo onder druk 
staat, zal opnieuw verwoest worden.
Het is niet anders; niet fijn om dit aan
de hand van de profetieën te moeten 
zeggen. God zal met Zijn volk Israël tot 
Zijn doel komen. Net als met ons in de
hemelen; zij op aarde. Duidelijke lijn
die niet ondergesneeuwd mag raken. 
We zien de grote toekomst voor Israël,
volkeren en lichaam van Christus in
Zijn woord uitgesproken en voorzegd.