14 september 2019

‘Zijn opstanding is zekerheid.’

Elke gelovige wéét dat Hij leeft. Geen
twijfel mogelijk, Hij is de levende Heer
Die 
ons leidt. Dat weten is het gevolg
van meerdere waarnemingen. Je hebt
iets gelezen in Zijn woord; dingen be-
luisterd. Dat werkte door Zijn geest de
zekerheid bij je, zodat je iets echt weet
Paulus schrijft daar meerdere keren o-
ver. We lezen met hem mee:

wij nu ontvingen niet de geest uit de 
wereld, maar de geest uit God, opdat 
wij weten wat ons door God in genade
geschonken is
    1 Corinthiërs 2:12,13

‘Ja fijn, dat is echt zo, ik weet het.’

De geest is die van de waarheid en je
weet dat in je hart als je het hoort. En
dit is een rijk woord van troost:

wij weten toch, dat wanneer ons aard-
se huis, deze tabernakel, afgebroken 
wordt, wij een gebouw uit God hebben,

eonisch, niet met handen gemaakt, in
de hemelen            2 Corinthiërs 5:1

Ongewoon opbouwend en bemoedi-
gend is zo’n woord. Laten wij Hem er-
voor danken.

‘Dit raakt mij, ik dank Vader.’

De apostel Paulus werd door heilige 
geest geleid. Hij schrijft in datzelfde 
hoofdstuk nog:

wij zijn dan altijd bemoedigd en weten, 
dat zo lang wij in dit lichaam thuis zijn, 
wij nog weg van ons thuis zijn, en van 
de Heer
                      2 Corinthiërs 5:6

De onderliggende zekerheid, dat het
gebouw uit God ons deel zal zijn, is hét
weten van het geloof. Wij wandelen in
volkomen rust die Hij geeft.