Openbaring 17:1-11 – studie 47

Op 6 november 2019 werd opnieuw
over het geheimenis Babylon gespro-
ken, de wereldleider van de eindtijd
zal daar een rol in spelen. De ontrouwe
vrouw is een beeld van de afvallige Jo-
den die andere zaken aanbidden dan
Jahweh alleen. Luister: deel A en deel B