27 november 2019

‘Wat Hij doet, is goed.’

Ja, en dat is heel wat. Als je dat vanuit 
je hart kunt zeggen. Wellicht is al veel 
in je leven gebeurd dat diepe sporen 
heeft getrokken. Onze ervaring is dan, 
dat het allemaal niet zo eenvoudig is.
Prediker zegt daar wat over:

Ik legde mijn hart toe op onderzoeken
en nagaan -in wijsheid- wat betreft al
wat onder de hemelen gebeurt: Het is
een ervaring van kwaad die God aan 
de zonen van Adam geeft om ze daar-
mee te verootmoedigen

                                      Prediker 1:13

‘Zo staat dat niet in mijn bijbel.’

Dat is weer de vertaling die een ande-
re richting wijst. Je leest: een moeilijke
of treurige of kwade bezigheid om zich
ermee te bekommeren of te vermoeien
of te kwellen
. Terwijl de consequente
vertaling toch net weer anders leest.
Dan heb je de scherpte van Hebreeuw-
se tekst. We zien, dat onze ervaringen,
net zoals de Prediker (Salomo) vermeld-
de, bitter en teleurstellend kunnen zijn.
Als gelovige -en God geeft geloof- hoor
je dit niet zo vaak.

‘Daar zit wel antwoord in.’

Dat ervoer Naomi ook. Daar was geen
verwijt naar God op haar lippen naar
aanleiding van haar ervaringen. Zij zei:

Jullie moeten mij niet Naomi noemen.
Noem mij Mara, want Al-Sjaddai heeft
intense bitterheid over mij gebracht; ik
was vol toen ik wegging, en leeg deed
Jahweh mij terugkeren. Waarom noem
je mij Naomi wanneer Jahweh mij ver-
ootmoedigde en Al-Sjaddai mij kwaad
heeft aangedaan?

                                       Ruth 1:20,21

Zij vertelde hoe het was. Het is Israël
dat in haar leven werd uitgebeeld. En
zoals Naomi terugkeerde, zo zal Israël
terugkeren, zal vervulling komen van 
de gersteoogst.