In Kolossenzen 1:9-12 lees je over
de erkenning van Gods wil, over
Hem waardig wandelen, alle kracht
ertoe ontvangen, volharding, geduld.
Deze kwamen aan de orde tijdens de
op 26-11-2019 gehouden studie-avond.
Naluisteren: deel A en deel B