Op 29 november 2019 werd opnieuw
Exodus bekeken. Enkele facetten daaruit
zijn: de 10 woorden, wat willen de begrip-
pen vergelden, wraak, vervloeken, bezoe-
ken eigenlijk zeggen?
Naluisteren: deel A en deel B