19 februari 2020

‘Fijn, Kolossenzen gisteravond.’

De Zoon van God, Hij wordt in zowel 
Johannes 1 als Kolossenzen 1 als He-
breeën 1 beschreven. Niet volledig, 
daarvoor is meer Schrift nodig. Hoog-
ste heerlijkheden van de Zoon lees je
in deze geweldige hoofdstukken. Heer-
lijkheid van de Zoon is zeer groot. Hij
is de Zoon van Zijn liefde, in Wie Zijn
God en Vader het al schiep. Hij, Beeld
van de onzichtbare God laat zien Wie
Vader is.

‘Zonen laten vaders zien.’

Dat is in het dagelijks leven zo, en opti-
maal bij dé Vader en dé Zoon. Hij zei:

wie Mij gezien heeft, heeft de Vader ge-
zien, hoe kun je zeggen: laat ons de Va-
der zien?
                  Johannes 14:9b

Dat zei de Heer tegen Filippus in de op-
perzaal, toen Filippus had gezegd:

Heer, toon ons de Vader en het is ons 
genoeg
                      Johannes 14:8

‘Ja, in Hem zien wij de Vader.’

Zo is dat. En de Heer zei tegen Filippus:

Jezus zei tegen Hem: Ik ben zo lang 
bij jullie, Filippus, en je kent Mij niet!
                                   Johannes 14:9a

En vervolgt dan met te zeggen, dat Hij 
in wezen de Vader liet zien, represen-
teerde. Zijn bereidheid Zich helemaal 
op te offeren tot heerlijkheid van God
en redding van de mensheid toont wat 
het wezen van Vader is: liefde. Ook wij
die dezelfde geest hebben ontvangen,
zijn in staat die liefde door te geven.