20 maart 2020

‘De liefde van God is groot.

 In Tenach lees je minder direct over 
de liefde van God dan in de Griekse 
Schrift. We lezen van Gods liefde voor 
Zijn volk als de reden dat Hij ze koos:

Niet omdat jij groter was dan al de vol-
keren heeft Jahweh liefde voor jou op-
gevat en jou uitgekozen, want jij was 

de kleinste van al de volkeren. Maar
om de liefde van Jahweh voor jou..
                          
Deuteronomium 7:7,8

‘Ja heerlijk, het is de liefde van God.’

En de liefde van de God en Vader is
nog sterker gebleken. Later, toen Zijn 
geliefde Zoon te midden van dat uit-
gekozen volk kwam. Toen hebben ze
Hem overgegeven en Hij werd gekrui-
sigd. Daaruit bleek de liefde van God:

God nu, bewijst Zijn liefde voor ons, 
dat Christus, toen wij nog zondaren 
waren, voor ons stierf
                                
Romeinen 5:8

‘Hij stierf voor allen.’

Dit vers uit Romeinen 5 zegt, dat Hij
voor zondaren stierf. Omdat allen uit
Adam 
zondaren zijn, ging Hij de dood 
binnen, om al die zondaren te verlos-
sen. De eerste groep is het lichaam 
van Christus, daar horen u, jij en ik bij.
We zijn ons bewust: Hij heeft de zon-
den gedragen
: ze zijn weg! Hij stierf 
voor ons. Al die medegelovigen, ze 
horen er helemaal bij.