21 maart 2020

‘Evangelie biedt uitzicht.’

Wat ook gebeurt in ons leven, hoe on-
zeker en vreemd het in de wereld lijkt,
Gods woord verandert niet. Het evan-
gelie van genade evenmin. Dagelijks 
putten we daar kracht uit. Gods liefde
is het, die spreekt in het goede nieuws
dat Paulus brengt. Christus stierf voor
onze zonden, voor zondaren. Zo ook is
de dood van de Zoon iets, dat verzoe-
ning 
betekent. Dat is speciaal.

‘Wat betekent dat?’

Bij de verzoening doorheen de dood
van de Zoon 
gaat het om wie wij zijn
(of waren): vijanden. Bij het sterven 
van Christus gaat het om wat wij ver-
keerd deden
, de zondaren. De Zoon 
van Zijn liefde ging de dood in, in t bij-
zonder was en is Hij het, die de Vader
laat zien. Bij de Christus gaat het om
wat Hij doet; bij de Zoon zien we Wie
Hij is. De dood van de Zoon verzoent.

‘We zien op Hem.’

Ja, de dood van de Zoon maakt een
einde aan wie wij waren. Wij die ver-
zoend zijn, leven met Hem. Het con-
tact met de Vader is daar. In de kern
betekent de groet van de apostel erg
veel voor ons als gelovigen:

genade en vrede voor jullie, van God,
onze Vader, en de Heer Jezus Christus.

Wat wil je nog meer? Daar zit alles in,
hoe het ook is, nu, in ons leven.