22 maart 2020

‘Genade en vrede, zo nodig.’

Dat zijn de hoofdthema’s van het goe-
de nieuws. Gods genade stroomt over
In deze tijd. Het beheer van de genade
van God is nog niet afgelopen. Bewijs:
het lichaam van Christus is nog op aar-
de. Zo lang u, jij en ik hier zijn duurt de
bijzondere periode dat verzoening aan
de orde is, voort. Vrede werd gemaakt
door het bloed van het kruis. Na deze
tijd breekt een andere aan.

‘Wat in Openbaring beschreven staat?’

De in die boekrol beschreven gerichten
en gebeurtenissen gaan komen. Dat ge-
beurt echter nadat de weerhouder, dat
is de gemeente die het lichaam van de
Christus is, is weggenomen. Dat laatste
zal snel gebeuren. In een oogwenk zul-
len wij veranderd worden nadat de ge-
storven gelovigen in Christus opgewekt
zijn. We zullen dan samen, gelijktijdig, 
weggerukt worden tot de ontmoeting 
van de Heer in de lucht.

‘Daar kijk ik naar uit.’

Daarna zal de wetteloze naar voren ko-
men en zal dat wat in Openbaring staat,
in snelheid gebeuren. Net zoals zeer in-
grijpende gebeurtenissen de wereld bin-
nen zeer korte tijd kunnen veranderen.
In een paar weken tijd kan ‘het plaatje’ 
er heel anders uitzien. Wat klinkt in pro-
fetie stond al vast en zal zekervervuld
worden. De mensheid kent vrees, angst,
onzekerheid. Wat Gods woord geeft is
zekerheid, vertrouwen, Vader is nabij.