Woord vandaag

4 april 2020

‘God is de Bron.’

De psalmist wist het:

al mijn bronnen zijn in U
                                       
Psalm 87:7

De Psalm spreekt van de vreugde van
de zonen van Korach, de priesters uit 
stam Levi. De zangers zingen dit in het
komende rijk van Messias Jezus. Sion 
is dan de aanduiding voor Jeruzalem.
Zij erkennen dat alle zegen die zij daar
genieten, van Elohim (God) komt. Hij 
is de Bron. Dat geldt ook voor ons: alle
geestelijke zegen ontvangen wij uit de
Vader, in Christus
.

‘Voor ons boven, niet hier.’

Zeker, Paulus schrijft in Efeziërs 1:3,4
iets bijzonders: te midden van de he-
melsen
. Dát is de plaats van onze gro-
te, genadevolle zegeningen. De aarde
is voor Israël en de volkeren. Onze po-
sitie en toekomst is boven. Christus is
daar nu, zittend aan Gods rechterhand
en zegent Zijn lichaam, de uitgeroepe-
nen in deze tijd. Dat houdt in: geen ga-
rantie voor lichamelijke genezing.

‘Wel genezing in de ziel?’

Dat kan. Daar waar de mens tot leven 
gewekt wordt door het evangelie van 
genade, ontvangt men heilige geest.
Het woord van God kan dan, door die
geest herstel geven in de ziel. Bevrijd 
worden van angsten. Ware liefde van 
God (agape) werkt zo krachtig in men-
sen, dat zij loskomen van wat bindt:

niets kan ons scheiden van de liefde 
van God in Christus Jezus, onze Heer