Op 15 april 2020 kwam verzoening en
vrede door het kruis aan de orde.
Kolossenzen 1:19,20 spreekt daarvan,
indrukwekkend met enorme reikwijdte.
Naluisteren: deel A en deel B