Woord vandaag

19 mei 2020

‘Christus is alles.’

Hij is ons Hoofd, wij zijn de leden van 
Zijn geestelijk lichaam. Het begrip li-
chaam 
is beeldspraak. Het toont de
veel nauwere relatie dan volk. Dat is
de relatie van een koning of eventu-
eel regeerders met de volksgenoten.
De mens heeft de nauwe relatie met
het eigen lichaam, dat is meer zelfs
dan met de echtgenoot/echtgenote.

‘Dat is zo, wij met Hem.’

Paulus schrijft in Efeziërs:

want niemand haat ooit zijn eigen 
vlees, maar voedt en koestert het…

                                   Efeziërs 5:29 

Dat is een waarheid, die zo duidelijk
is, en voor ons is dat kostbaar. Want:

…zoals ook Christus de uitgeroepen 
   gemeente…
            Efeziërs 5:29

Hij voedt en koestert ons zelfs. Dat is
bijna adembenemend als je daar goed
over nadenkt. 

‘Dat is heel fijn, geeft rust.’

Dat vergeten we weleens in de gang
van het dagelijks leven. We beseffen:

omdat wij leden zijn van Zijn lichaam
   
                                 Efeziërs 5:30

Adam zei verwonderd:

Deze is ditmaal been van mijn been-
deren en vlees van mijn vlees! 
                                    
Genesis 2:23a

Hoeveel te meer Christus en Zijn le-
den. Nauwere relatie is onmogelijk, 
de diepe liefde van Christus betreft u,
mij, jou. Vader, dank U wel.