‘Nu de leden zelf aanspreken.’

Paulus zegt tegen Titus dat hij de
gelovigen aanspreekt. 

dat de oudere mannen nuchter
zijn, eerbaar, verstandig, gezond
in het geloof, in de liefde en de
volharding Titus 2:2

De senior-mannen zouden nuch-
ter zijn; niet mee te slepen door
allerlei emoties; niet van zichzelf
of van anderen. Rustig, biddend.

‘Aanmoediging voor ieder.’

Eerbaar, verstandig wijst in het
verlengde van nuchter zijn op: in
rust overzicht hebben en wande-
len in de kracht van Christus. Al
wat Paulus opmerkt over gedrag
en wandel zijn geen regels zoals
die bij de Sinaï op Israël gelegd
werden. Het zijn uitstekende ad-
viezen die hij in genade aanreikt.

‘Goed om te weten.’

Ouderen beseffen door ervaring  
beter dan jongeren dat ze de ge-
nade van God nodig hebben. Zijn
kracht is het, die in je werkt. Een 
gezond geloof is het gevolg van ‘t
horen van gezonde woorden (die
van de Schrift zelf). Een gezonde
liefde 
wordt zichtbaar in elkaar in
ootmoedigheid dienen en ruimte
geven. Geduld en mildheid in om-
gang met medemensen, et cetera.