‘Gezonde volharding.’

Dat klinkt ook in Titus 2:2; dat is
letterlijk: onder-blijven. De Heer
is ons voorgegaan als Voorbeeld:

en de Heer richte jullie harten op
de liefde van God en volharding 

van Christus 
              2 Thessalonicenzen 3:5

In Hebreeën 12:1,2 staat, dat de
Heer volhardde, ook onder de
schande van de kruisiging. En 
die kracht daartoe gaf de Vader.

‘Dat gaat heel ver.’

Met enorme resultaten. Allen in
Gods liefde besloten. We lezen:

de oudere vrouwen op dezelfde
wijze, in houding zoals toegewij-
den gepast is: geen tegenwerk-
sters, niet aan veel wijn verslaafd
leraressen van het uitstekende
                                       Titus 2:3

Ook deze aanwijzingen zijn heel
duidelijk. Meewerken in en aan
de verspreiding van het goede
nieuws. Dé tegenwerker is altijd
bezig uit elkaar te drijven.

‘Wapenrusting van God nodig.’

Ja oudere vrouwen kunnen ge-
weldige voorbeelden zijn voor de
jongere. Iets uit het verleden kan
ouderen hinderen dat te zijn. Het
besef, dat God iets zo deed gaan 
en Zijn bedoeling ermee uitwerkt
kan helpen om wat gebeurd is en
de daaruit voortgekomen pijn, te
dragen. Te veel wijn is schadelijk,
ook voor de voorbeeldfunctie die
de ouderen hebben.