‘Ouderen als voorbeeld.’

Dat is in de ekklesia zo, ja. Dat is
niet alleen een gegeven in de na-
tuur; ook onder mensen zijn ou-
deren vaak wijzer dan jongeren.
Onder gelovigen geldt dat – als
het goed is – nog sterker. De ou-
dere vrouwen zijn onderwerp:

lerares van het uitstekende, op-
dat zij de jonge vrouwen aan het
verstand brengen hun man lief te
hebben, dol op hun kinderen
                                Titus 2:3b,4

‘Dat is erg duidelijk.’

Het ligt in het verlengde van het
evangelie van verzoening en ge-
nade. Iedereen wil een harmoni-
eus gezinsleven. Maar dat is niet
altijd zo, er komt veel bij kijken.
In het hart van de gelovige is de
liefde van God uitgegoten. Zoals
de oudere vrouwen met hun man
omgaan zou voorbeeld zijn voor
de jongere vrouwen.

‘Daar kan veel tussen komen.’

De tijdgeest is nogal eens van in-
vloed op hoe dat loopt in een re-
latie. Toch zou Gods woord  en in
bijzonder het evangelie van Pau-
lus bepalend zijn in huwelijken.
Als God kinderen schenkt in een
huwelijk, dan vergt dat veel zorg
en aandacht. Dan is het goed sa-
men vanuit Gods liefde de ding-
en te doen, dagelijks.