‘Gods liefde bovenaan.’

Dat doordringt al wat Paulus ook
in deze brief aan Titus schrijft:

verstandig, rein, huis(houd)elijk,
goed, onderschikkend aan hun
eigen mannen opdat het woord
van God niet gelasterd wordt
                                  Titus 2:5

Het woord verstandig wordt in
totaal bij Paulus 4x gebruikt; 2x
bij de opzieners, 1x bij de oudere
mannen en hier 1x bij de oudere
vrouwen. Het gaat om richting in
het denken die uit de redding in
genade voortvloeit.

‘Vernieuwing van denken.’

Dat bewerkt God door het evan-
gelie in de mens. Overgave aan
God is het stellen van je lichaam
voor Hem en daar hoort ook het
denken bij. Dat wordt vernieuwd
door Gods woord. Gods ordening
vervangt de chaos die dat oude
kenmerkte. Zo ben je verstandig 
in bijbelse zin. Je leeft anders ge-
richt en weet ook waar naartoe.

‘Niet mee te slepen.’

Je laat je niet meeslepen: zuiver
leven voor Hem, die Heer is over
ons leven. Stabiliteit en nuchter-
heid kenmerkt de ouderen, dat 
is in hun huis(houden) te zien.
De ekklesia onderschikt zich aan
de liefhebbende Heer. In huwe-
lijken van ouderen zie je dit: de
man heeft zijn vrouw lief, zodat
die kan onderschikken. Het plan
van God loopt daarop uit. Gods 
woord roept daartoe op.