‘God roept onderschikking op.’

Door lief te hebben. God is liefde
en gaf Zijn Zoon. In het hart dat
geraakt is, zal dat onderschikking
teweeg brengen. In Titus lees je:

Spreek de jongere mannen op
dezelfde wijze aan verstandig
te zijn aangaande alle (dinge)n
                                    Titus 2:6

Net als oudere vrouwen en man-
nen zou Titus ook jongeren aan-
spreken. Het voorbeeld van ou-
deren opvolgen: verstandig zijn.

‘En dat in alles.’

Dat is toch heel wat. Op gelovige
jongere mensen komt heel wat
af in deze tijd. Verwarring is wat
je ziet. Op geestelijk terrein on-
beschrijflijk veel afwijking op het
christelijk ‘erf’. Wat is het juiste?
In dat verstandig zijn lees je het
woord redding. Gods woord ver-
andert je innerlijk, dat is redding.
Geneigd zijn om God, de Vader,
te horen, naar Hem luisteren.

‘Je leven verandert.’

Vanuit je redding word je je ding-
en bewust. Welke weg ga je als
het daar- en daarom gaat? Je in-
nerlijk, je denkzin(tuig) zal meer
en meer naar God, de Vader, wil-
len luisteren. De ouderen geven
het voorbeeld, en zo kunnen op
hun beurt jongere mannen voor-
beeld voor anderen worden. In
elk geval zal de genade van God 
daarin doorslaggevend zijn.