‘De genade van God leidend.’

Ja, ook in deze aanwijzingen die
Paulus aan Titus meegeeft. In de
eindtijd zal genade niet regeren,
maar wetten van de wetteloze.

jezelf aanbiedend als voorbeeld
van uitstekende werken, in on-
derwijzing met onbedorvenheid,
eerbaarheid                Titus 2:7

De uitstekende werken is al wat
tot opbouw van het lichaam van
Christus is en Zijn belang dient.

‘Ja, dat is duidelijk.’

Jongere mannen die al dienen
in het woord krijgen wat mee.
Onbedorven onderricht geven is:
het evangelie van Paulus doorge-
ven, de genade zuiver brengen.
Onvermengd: al wat de mens is,
kan en wil is door de Heer gege-
ven. Zoals Paulus schreef: niet ik
maar de genade van God die met
mij is. Niets minder dan dat.

‘Daar draait het om.’

Paulus zegt dat in 1 Corinthiërs
15:9-11 en het gaat dus om de 
opstandingskracht van Christus
die in hem werkte. Voor elk lid
van Zijn lichaam is die beschik-
baar. Geen eigen vermogen of
inzicht, nee, Hij geeft de kracht
en de wijsheid. We zien uit in af-
hankelijkheid van onze God en
Vader uit naar onze Heer.