‘Genade en verzoening.’

Dat zijn de hoofd-woorden van 
de boodschap voor onze tijd. 
Het is het beheer van de genade
van God (Efeziërs 3:2) waar we 
nog steeds in leven. De brieven 
voor deze tijd beginnen met:

genade voor jullie en vrede van
God, onze Vader en van de Heer
Jezus Christus


Of soms iets andere bewoording-
en. Maar genade en vrede klinkt
zonder meer.

‘Ja, genade en verzoening.’

Dat is de kern. De verzoening die
door de dood van de Zoon is ge-
geven door God – aan ons. Maar
dat niet alleen, de wereld blijkt 
daarin betrokken:

God was in Christus de wereld 
met/tot Zich verzoenend en re-
kent hun de krenkingen niet toe
                    2 Corinthiërs 5:19

Het blijkt, dat Gods liefde Zich 
buigt naar alle mensen.

‘Geven is kenmerk.’

Uit Zijn liefde gaf God Zijn Zoon
en dat betrof -nogmaals- de he-
le wereld:

want als hun verwerping verzoe-
ning van de wereld is

                        Romeinen 11:15

Opnieuw zien we, dat de verzoe-
ning de wereld betreft. Het gaat
veel verder dan de grenzen van 
het land en betreft alle natiën.
Het is vrede! God houdt van je!