22 september 2020 kwam Kolossenzen
1:23 naar voren, ze waren gefundeerd
en bestendig in de verzoening. Goed is
het nieuws dat in heel de schepping ver-
kondigd werd. Luister: deel A en deel B