Op 1 oktober werd opnieuw een aanloop
genomen, dit keer via Lucas’ verslag, naar
het boek Handelingen. Net als in Mattheüs
zien we ontwikkeling van het koninkrijk op
aarde. Naluisteren: HIER.