De 21e studie Kolossenzen van 17 november 2020
gaat verder over het geheimenis van Christus. In alles
is Hij de Eerste. Onze harten worden aangesproken
door de apostel van de liefde van God.
U kunt dit naluisteren: A en B