Onderwerp dat veel vragen oproept.
Regeren met Christus in de komende
eonen, wat zegt Paulus in diverse tek-
sten over aandeel/lotdeel hebben in de
regering (koninkrijk) van God? En wat
betekent dat? Naluisteren: A en B