‘Aansprekende woorden.’

Gods woord bemoedigt, spreekt 
aan, zegt de waarheid. Dat we in
ons leven dat mogen leren ken-
nen, is genade van God. Je ont-
vangt als geschenk Zijn geest, de
geest van de waarheid. We lezen:

In Hem ook zijn jullie, die het 
woord van de waarheid horen,
het evangelie van jullie redding,
in Hem ook zijn jullie, die geloven,
verzegeld met de geest van de
belofte, de heilige
  Efeziërs 1:13

‘Gods geschenk en zegel.’

Horen en geloven, waarheid van
je redding; het is goed nieuws. En
dat betreft niet alleen jij als gelo-
vige nu, maar iedereen komt in 
de armen van Vader. Zing mee:

Bijgevolg dan: zoals het door één
krenking naarbinnen alle mensen
tot veroordeling kwam, zo ook: 
door één rechtvaardige daad komt
het naarbinnen alle mensen tot 
rechtvaardiging van leven 
                            Romeinen 5:18