In de toespraak van Petrus draait het om
de opstanding van Christus. Dat is alles-
beslissend geweest. Hij zal als Koning
van de koningen Zich manifesteren. David
sprak van Hem. Naluisteren kan hier.