Want jullie weten wat voor 
opdrachten wij jullie gegeven 
hebben door de Heer Jezus

   1 Thessalonicenzen 4:2

Paulus had veel kunnen zeggen in 
de relatief korte tijd dat hij bij de
Thessalonicenzen was. Hooguit 2
à 3 weken. In de genadeboodschap
zit óók de genade, de kracht om 
welgevallig voor God te leven. In
Romeinen 12:1,2 zie je de uitkomst
in ons leven van de barmhartigheid
van God
. Hij had ze kunnen zeggen
wat nodig was. God gaf hem kracht
tot verkondiging en leven tot eer 
van de Vader: door de Heer Jezus.