Want dit is de wil van God: jullie 
heiliging, dat jullie van alle hoererij 
vandaan blijven

           1 Thessalonicenzen 4:3

Eén van de zwarte vlekken in het 
gedrag van de mensheid is hoererij.
Afgoderij door Israël wordt door de
Heer als hoererij, overspel, gezien;
Israël was gehuwd met Jahweh. Zij
liep echter andere mannen (goden)
achterna, dat tot verdriet en hevige 
verontwaardiging
bij Jahweh leidde. 
In de dagen van Paulus was daar de
de tempelprostitutie. In de brieven 
spreekt hij ons als gelovigen aan tot
eer van God te leven. In de dagtekst
wijst hij ons: op God gericht leven is
de wil van God. De werkingskracht 
van Zijn geest is daarin essentieel.
We zijn van Hem, apart gezet; met 
een heerlijke hoge roeping.