De profeet Hosea zei eens in verdriet over Israël,
dat het ten
onder ging door gebrek aan kennis.
Zij hadden de Torah, de verbonden,
plaats van
zoon en zelfs de heerlijkheid, schrijft Paulus.
Maar ze lazen
niet in hun eigen Torah, laat staan
dat ze hun leven ernaar inrichtten.

De Bijbel is nog steeds het best verkochte boek
in de wereld. Elke gelovige
heeft er minstens één
in huis. De vraag is, of die Bijbels gelezen wor
den.
En bestudeerd?
Er is genoeg materiaal om je te
helpen je erin te verdiepen!