Vandaag meldde een dagblad, dat de Anglicaanse kerk de hel ziet
als een plaats waar de mens in het hiernamaals zonder God, eenzaam,
is. Volgens de kerk is het vuur (de poel des vuurs in Openbaring 20 ,
21 en 22) beeldspraak. Uit het krantenartikel wordt niet duidelijk, of
de kerk leert, dat die hel eeuwig is. Kennelijk ziet men de dood als een
andere vorm van bewust voortbestaan, want er staat in Openbaring bij,
dat de poel des vuurs de tweede dood is. Maar: wat zou God nu bedoelen,
als Hij het woord dood gebruikt? Toch niet een beeldspraak voor leven?
Het zou goed zijn, als de kerk eindelijk de eigen dogma’s inruilde voor
de heldere uitspraken van de Schrift zelf!