In Handelingen 7:12-23 lees je
verder wat Stefanus zei tegen
het Sanhedrin als antwoord op
de beschuldiging. Veel inhoud,
vooral als we parallellen zien in
onze Heer Jezus Christus.
Naluisteren: hier.