Waarheid is kostbaar. Het is het eerste slachtoffer
in tijden van oorlog.
Onlangs zag ik hoe de waar-
heid in de recente Gaza-oorlog verdraaid werd.
Uit de lucht was te zien, hoe een terrorist zich ver-
school tussen onschuldige
burgers. Deze situatie
leverde voor leger van Israël in de media een
nega-
tieve beoordeling op. Door de opnames van boven
af was te zien hoe
de terrorist explosieven aanbracht,
maar ook hoe hij op basis van deze op
name kon
worden opgepakt door het leger van Israël.
Als je alle feiten kent,
weet je hoe het zit. Zo is het
ook met Gods woord. Eerst op de hoogte zijn van
alle feiten over een bepaald begrip of onderwerp, daar-
na kun je pas de waarheid
ontdekken. Hoe de uiteinde-
lijke bestemming van de mens is, weet je pas 
na gron-
dig Schriftonderzoek. Daaruit blijkt, dat God de Redder
van alle mensen 
is, in het bijzonder van de gelovigen!