Door de eeuwen heen heeft godsdienst (of religie)
geprobeerd 
macht op aarde te krijgen en liefst uit
te bouwen. Ook het christen
dom is niet aan die
drang ontkomen. Breekpunt in de geschiedenis
was de’bekering’ van keizer Constantijn (de grote)
tot het 
christelijk geloof. Hij zei een visioen van een
kruis te hebben gezien.
Daarna kwam de Roomse macht door de pausen
op gang. Kruistochten. 
Die gingen om gebiedsuit-
breiding. Onlangs maakte prof. dr. A. van de 
Beek
een boeiende opmerking. Wat hij zei, kwam erop
neer, dat de kerk 
terug zou moeten gaan naar het
‘model’ dat tot ongeveer 200 AD 
heerste. Toen was
er geen groots instituut. De gelovigen leefden als
gelo
vigen in de wereld, maar waren er niet van.
Het was wel merkbaar was in de samenleving.