En zoals zij God niet toetsen – 
om Hem te erkennen, 
geeft God hen over aan een 
onbewaarde denkzin, om te 
doen wat niet past
             Romeinen 1:28

Mensen nemen, in de afdwaling, 
niet langer God en Zijn woord als
uitgangspunt. Zij toetsen wat in 
de schepping voorhanden is aan 
hun eigen filosofie, of alleen aan 
wat zij waarnemen in de materie.  
Men verlaat -bewust- wat God in
Zijn wijsheid bekendmaakt. 
God geeft hen over – wetmatig-
heid die optreedt. Hun denken is
niet langer gekaderd in wat God 
onthult, en schiet alle kanten op.
Dat leidt tot gedrag dat afwijkt;
dat beschadigt mensen. Bovenal 
is dat niet tot eer van God en Zijn
geliefde Zoon.
Gods verontwaardiging blijkt, en 
in de nabije toekomst zal die qua
omvang, impact veel groter zijn.
Omdat dan de tijd van genade 
van God voorbij is. Maar, ook in 
die tijd zullen mensen de Redder 
Jezus Christus leren kennen!