vol van alle onrechtvaardigheid, 
boosheid, kwaad, hebzucht; tot
barstens toe vol met afgunst, 
moord, twist, bedrog, 
kwaadwilligheid

                Romeinen 1:29

In het ver van God afgeweken 
leven zie je deze akelige dingen:
volledig het vlees uitleven. Deze
dingen zijn vaak aanwezig bij hen 
die macht (op welke manier ook)
over anderen hebben. Meestal is
in zulke personen afgunst motief
om verdere macht te verkrijgen.
Wat een verloren toestand! Zo 
op zichzelf gericht, zo tot oneer 
van God. Wat een genade dat je
gelovig bent, geroepen uit deze
duisternis in het licht van God.
Dat is de verdienste van onze ene
Heer, Jezus Christus. Zijn werk is
voldoende tot redding van alle 
mensen, heel de wereld. En dus 
in de praktijk van ons bestaan,
ook van deze akelige werken van
het vlees. Hij zet de vrucht van 
de geest in ons leven!