Thans echter is, los van wet, 
rechtvaardigheid van God 
openbaar geworden 
(waarvan getuigd wordt door 
de wet en de profeten)         
          
Romeinen 3:21

Dit is het keerpunt na een lange
lithanie, klaagzang (1:18-3:20), 
over de Adam-mens onder zonde.
Gedrag dat tot oneer van God is
kan niet door de mens zelf anders
worden. Daartoe was meer nodig.
Paulus zegt juichend, dat tóch, in
de tijd, rechtvaardigheid van God 
getoond werd. En daarvan werd 
getuigd in wet en profeten van 
de God van Israël. In deze Tenach
staat ook de hopeloze toestand 
van de mens vermeld. Hebreeën 
11 spreekt van rechtvaardigen
Ze waren niet zo door hun eigen
prestaties. En toch waren dit geen 
vlekkelozen. Volkomen liefdevol 
en rechtvaardig was de Zoon van 
God: Jezus Christus.