rechtvaardigheid van God nu, 
door het geloof van Jezus 
Christus, voor allen en op allen 
die geloven, want er is geen 
onderscheid     
              
Romeinen 3:22

Deze rechtvaardigheid, waarvan 
in Tenach getuigt, is getoond.
De levenswandel, maar ook het
lijden en het sterven van Jezus 
Christus, werd door vast geloof 
in de beloften van Zijn God en 
Vader
 gekenmerkt. Hij geloofde 
God, ook toen Hij onterecht aan 
het kruis was gespijkerd. In Zijn 
leven werd voluit werkelijkheid 
wat Habakuk 2:4 zegt:

         de rechtvaardige zal 
            uit geloof leven


3 keer geciteerd: Romeinen 1:17,
Galaten 3:11 en Hebreeën 10:38.
Goed om te overwegen bij onze
dagtekst. De redding van de mens
ligt dus niet in het eigen geloof in
de Heer Jezus Christus, nee, het is
door Zijn geloof in de beloften van
Zijn God en Vader, door Zijn dood 
aan het kruis en Zijn opwekking uit
de doden.