rechtvaardigheid van God nu, 
door het geloof van Jezus 
Christus, voor allen en op allen 
die geloven, want er is geen 
onderscheid     
              
Romeinen 3:22

De rechtvaardigheid van God is 
door het geloof van Jezus 
Christus voor allen. Dat voor is 
letterlijk: naarbinnen. Dat is de
consequentie, het gevolg van 
het werk van Jezus Christus. In
het goede nieuws komt direct 
helder tot uiting, dat God allen
Zijn eigen rechtvaardigheid zal 
toerekenen. 
Het en op allen geldt dus nu. In
de (verre) toekomst zal het dus
allen betreffen. Het vervolg is:
op allen die geloven en dat is de
uitgeroepen gemeente: lichaam 
van Christus. Dat Paulus schrijft,
dat er geen onderscheid is, gaat
om het verschil tussen Joden en 
de natiën. Geloof is onafhankelijk
van de vleselijke komaf. Heeft te
maken met de geest en het heeft 
geen verdienste.