en vader van de besnijdenis, 
niet alleen voor hen die uit de 
besnijdenis zijn, maar ook voor 
hen die de grondregels van het 
geloof volgen in de voetsporen 
van onze vader Abraham, in de 
voorhuid
             Romeinen 4:12

Abraham is de vader van allen 
die geloven. Abraham geloofde
God toen hij nog onbesneden 
was. Maar hij is óók de vader in
geloof 
van de besnedenen. Dat
is: van de gelovigen die uit de
besnijdenis zijn. Wanneer zij de 
basisprincipes volgen, is dat niet
het houden van de wet met een 
verhard hart of uit eigen kracht.
Dat is het zoeken van eigen eer.
Het betekent voor hen in geloof
opzien naar Jahweh hun God en 
uitzien naar de Messias. Die zal
komen, Hij verlost ze van al hun 
tekortkomingen. Alle eer is dan
voor God en Zijn Christus.