Want niet door wet is de belofte 
aan Abraham of aan zijn zaad 
gedaan, dat hij lotdeelbezitter 
van de wereld zou zijn, maar 
door gerechtigheid van geloof
         Romeinen 4:13

Abraham leefde niet onder de
wet. Hij leefde op de beloften 
die God hem en Saraï gaf. Dat 
was genoeg. In de beloften die
Abraham ontving, zat besloten 
dat zelfs de wereld in de zegen 
van Abraham zou delen. In jou
en in jouw zaad zullen al de 
geslachten van de aardbodem 
gezegend worden.
 Dat zaad is
duidelijk de Christus, Jezus, Die
later op aarde kwam als Mens.
Door Hem zal heel de wereld 
rijk gezegend worden.