Want niet door wet is de belofte 
aan Abraham of aan zijn zaad 
gedaan, dat hij lotdeelbezitter 
van de wereld zou zijn, maar 
door gerechtigheid van geloof
         Romeinen 4:13

Het lotgenieter van de wereld
zijn heeft Abraham niet aan 
werken te danken. Nee, weer
stelt de apostel, dat geloof 
grond is voor rechtvaardiging.
Op basis hiervan wordt gezegd,
dat hij aan de hele wereld de
rijkdom van Gods gunst geeft.
Lotdeelbezitter zijn houdt in
dat je ervan kan genieten; de
Jood heeft in het land de zegen
van voldoende eten en drinken.
In geestelijk opzicht verlossing
en wegdoen van de zonde. Net
als voor ieder ander mens geldt
voor Abraham en Saraï: genade
krijg je alleen via Jezus Christus, 
Zoon van Abraham.