Want indien zij die uit de wet zijn, 
lotdeelbezitters zijn, is het geloof 
leeg gemaakt en is de belofte 
buiten werking gesteld

     Romeinen 4:14

Paulus gaat verder in de lijn van 
het betoog, bij de rechtvaardiging
het vlees geen rol speelt. Geloof 
is zonder werken. Indien uit (de
werken van) de wet een lotdeel 
bemachtigd kan worden, dan is 
geloof zonder betekenis. Leeg.
En de (kracht van de) belofte is 
dan niet effectief meer. Dit is de
enig logische conclusie. Het is: óf 
Gods belofte + geloof, óf de wet
+ de werken (van de mens). 
De kracht van de mens stelt niets
voor; de kracht van God is alles.