– zoals geschreven staat: “Ik 
heb jou gesteld tot vader van 
veel natiën” – ten overstaan
van Wie hij geloofde, God,
die de doden levend maakt, 
en de dingen roept, die niet 
zijn, alsof zij zijn
         Romeinen 4:17

Abraham rekende op de kracht 
van God, Die in staat is doden 
op te wekken. In geloof rekende
hij op vervulling van de belofte
die God gegeven had. Daar zou
een zoon komen, ondanks dat 
hij 99 was en Saraï 90 jaar.
Dat betrof de God, Die in aan-
zijn kan roepen dat nog niet is.
Izaäk was nog niet, AL-Sjaddai 
sprak het woord, de belofte, dat
zij na een jaar een zoon zouden
hebben. Abraham en Saraï eer-
den God
 door te geloven in de
beloften, de kracht van die ene

ware God, de Algenoegzame.