Dus, zoals het dan door één 
krenking voor alle mensen tot 
veroordeling was, zo komt het 
ook door één rechtvaardige 
daad voor alle mensen tot in
rechtvaardiging van leven.
        Romeinen 5:18

De rechtvaardiging én het leven
gelden alle mensen. Dat is het 
noodzakelijke gevolg van kruis
en opstanding. De gevolgen van
Adams zonde werden door een
andere zonde weggedaan. 
De dood van Jezus Christus aan
het kruis was óók zonde. En Hij 
werd tot zonde gemaakt. Door
dat gebeuren werd de zonde in
Gods ogen weggedaan. ‘Zie, het
Lam van God dat de zonde van 
de wereld wegdraagt’ klinkt het
in Johannes 1:29 heerlijk. Dat is
gebeurd; alle mensen zullen als
gevolg daarvan rechtvaardiging 
om niet en leven ontvangen. 
Wat een geweldig uitzicht geeft
dat op hoe God, de Vader, is.